[gus_button]

  Aby integracja działała poprawnie należy dodać do wybranych input class.
  Lista klas:  
  Input Klasa
  Numer Nip nip_input
  Nazwa Firmy input-nazwa
  Adres – ulica input-ulica
  Adres – miasto input-miasto
  Kod pocztowy input-kodpocztowy
  Kod pocztowy + Miasto postcode-city
  Pełny adres full-address

  Kod contact form 7 widocznego po lewej stronie.

  [email your-email placeholder „Adres e-mail”][text* text-491 class:nip_input placeholder „Numer Nip”][gus_button][text text-490 class:input-nazwa placeholder „Nazwa Firmy”][text text-492 class:input-ulica placeholder „Adres Firmy – Ulica”][text text-493 class:input-miasto placeholder „Adres Firmy – miasto”][text text-494 class:input-kodpocztowy placeholder „Adres Firmy – kod pocztowy”][text text-898 class:postcode-city placeholder „Kod pocztowy + miasto”][textarea textarea-630 class:full-address placeholder „Pełny Adres”][submit „Wyślij”]